Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Oordeel van Paris, onbekende schilder, 18de eeuw

Zwaar overschilderd en beschadigd kwam dit doek in mijn atelier.