Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

17de eeuwse lijsten

Wat een voorrecht om aan zulke bijzondere lijsten en schilderijen te mogen werken.