Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Museum Rotterdam

Een dubbel portret door de schilder Jacob Spoel in 1850 geschilderd met een bijzonder verhaal.https://museumrotterdam.nl/ontdek/beeld-persbericht

Om deze bijzondere portretten weer samen te kunnen exposeren moest de lijst van het rechter portret gerestaureerd worden. De uitdaging was om de lijst te voorzien van dezelfde vergulding en patina als zijn pendant.

17de eeuwse houtgestoken barokke lijsten behorende bij  “portret Jean Hennequin (1616-1670)” en “ portret Catharina van de Graef (?-1677), ” door Paulus Hennequin.