Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Onderzoek

Onderzoek met IRR, UV, Rontgen brengt waardevolle informatie aan het licht over materiaal gebruik, ontstaanswijze en authenticiteit.

In samenwerking met Rene Gerritsen https://www.renegerritsen.com