Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Conservering Kruisweg staties, Sint Vituskerk Baarn 2014

Conservering van de kruisweg statie, Antonius Brouwer, 1860,