Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

<-- ARCHIVE --> 1720907870
vr jul 28 <-- ***** -->

Restauratie Tropeeën lijst Michiel de Ruyter
28 juli 2023

Voor MuZEEum Vlissingen restaureerde ik samen met Brigitte Taal (meubelrestaurator) en Boudewien Westra (restaurator decoratieve technieken) de tropeeën lijst van Michiel de Ruyter.

In samenwerking met het RCE werd materiaal technisch en kunsthistorisch onderzoek gedaan naar deze bijzondere lijst.

Een nieuwe lijst voor Maria Sophia.
22 september 2022

Uit de collectie van het stadhuismuseum Zierikzee mocht ik een nieuwe lijst maken voor dit portret van Maria Sophia van Vrijberghe, in 1845 geschilderd door J. Richter.

Restauratie tropeeën lijst Michiel de Ruiter MuZEEum Vlissingen.
15 september 2022

In oktober starten we, Brigitte Taal, Boudewien Westra en ik, met de restauratie van deze prachtige trofeeën lijst van Michiel de Ruiter. De lijst van Anna van Gelder wordt behandeld door Renzo Meurs en Eric Bernard. De schilderijen worden behandeld door Marjan de Visser.

Persbericht

Zeeuws maritiem muZEEum laat topstukken restaureren

Twee topstukken uit het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen worden gerestaureerd. Het gaat om portretten van Michiel de Ruyter en zijn vrouw Anna van Gelder in imposante lijsten met uit hout gesneden ornamenten. Zowel de lijsten als de schilderijen hebben dringend onderhoud nodig. Het is een van de grootste en meest complexe restauraties uit het bestaan van het muZEEum.

Het portret van De Ruyter is in 1667 geschilderd door Ferdinand Bol, het portret van Anna van Gelder is toegeschreven aan Hendrik Berckman. De schilderijen zijn voorzien van zeldzame vergulde trofeeënlijsten met een grote (kunst)historische waarde. In deze houten lijsten zijn allerlei symbolen verwerkt die verwijzen naar zeevaart en oorlogsvoering, maar ook vruchten, bloemen en andere plantaardige motieven. De schilderijen met de bijbehorende lijsten zijn eigendom van de Ruyteriana Stichting en voor langere tijd in bruikleen gegeven aan het muZEEum.

Het omvangrijke restauratieproject wordt mogelijk gemaakt door de toezegging van een royale bijdrage van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar VriendenLoterij Restauratiefonds) voor de restauratie van de lijsten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland en een aantal kleinere fondsen.

Een team van gespecialiseerde restauratoren gaat de lijsten en de schilderijen onder handen nemen, waarbij gebruik wordt gemaakt van modernste onderzoekstechnieken. Het team wordt bijgestaan door een commissie van deskundigen van het Mauritshuis en Rijksmuseum. Begin september verhuizen de schilderijen en lijsten voor de eerste behandelingen naar Amersfoort en Den Haag. Een van de lijsten zal later nog in Amsterdam worden behandeld.

De restauratie is te volgen via www.muzeeum.nl. Na de opening van het heringerichte muZEEum in 2023 kunnen bezoekers de gerestaureerde schilderijen en lijsten weer in volle glorie bewonderen.

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
6 maart 2022

Ik werk al vele jaren (sinds 2010) voor de Rijksdienst Cultureel erfgoed RCE, zowel freelance als drie jaar in tijdelijk vaste dienst eerst in Rijswijk en nu in de ateliers van het CCNL.

Zoals het vergulden van deze twee prachtige Marot kroonluchters ooit gemaakt voor de Treve zaal in het Binnenhof.

Een lamp voor de American Lunchroom in Amsterdam 1925

Verwijderen van verkleurde vernis
23 februari 2022

Het afnemen van een verkleurd vernis kan soms heel spectaculair zijn, zoals bij dit schilderij. Op dit scheepsportret zat een olievernis dat ik mechanisch, dus met een mesje, kon verwijderen.