Josien van der Werf

V/H RESTAURATIEATELIER OUDEDELFT

Alle berichten

17de eeuwse Kunstkast
6 maart 2022

Kunstkast beschilderd met 16 voorstellingen uit het Bijbelse verhaal van “De verloren zoon”, 1625-1630, w.s meerdere kunstenaars waaronder Marten Rijckaert  (1587-1631). 15 panelen olieverf op koper, 1 paneel op hout

,  

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)
6 maart 2022

Ik werk al vele jaren (sinds 2010) voor de Rijksdienst Cultureel erfgoed RCE, zowel freelance als drie jaar in tijdelijk vaste dienst eerst in Rijswijk en nu in de ateliers van het CCNL.

Zoals het vergulden van deze twee prachtige Marot kroonluchters ooit gemaakt voor de Treve zaal in het Binnenhof.

Een lamp voor de American Lunchroom in Amsterdam 1925

Verwijderen van verkleurde vernis
23 februari 2022

Het afnemen van een verkleurd vernis kan soms heel spectaculair zijn, zoals bij dit schilderij. Op dit scheepsportret zat een olievernis dat ik mechanisch, dus met een mesje, kon verwijderen.

Dordrechts Museum
23 februari 2022

Voor een bruikleen van het Dordrechts museum restaureerde ik deze Barok lijst uit het midden van de 19de eeuw. Het schilderij “Ary Scheffer tegen het einde van zijn leven” van Leon Benouville, werd prachtig gerestaureerd door Paula Aleixandre.

Sporen van het slavernij verleden
1 januari 2022

Kinderportret met zwarte bediende geschilderd door F. Haagen, 1686

(meer…)

Museum Rotterdam
10 oktober 2021

Een dubbel portret door de schilder Jacob Spoel in 1850 geschilderd met een bijzonder verhaal.https://museumrotterdam.nl/ontdek/beeld-persbericht

Om deze bijzondere portretten weer samen te kunnen exposeren moest de lijst van het rechter portret gerestaureerd worden. De uitdaging was om de lijst te voorzien van dezelfde vergulding en patina als zijn pendant.

(meer…)

Empire lijstje
8 juni 2021

Dit prachtige Empire lijstje was in het atelier.

(meer…)

Werkwijze
3 juni 2021

(meer…)

Stadhuismuseum Zierikzee
3 juni 2021

Al meer dan 25 jaar werk ik met veel plezier voor Stadhuismuseum Zierikzee.

(meer…)

De Brielse Nachtwacht Trompmuseum Brielle
3 juni 2021

In 2015 restaureerde ik met hulp van Johanneke Verhave het Schuttersstuk ” Officieren van het oranje vendel” van Maarten van der Fuijck in het Trompmuseum in Brielle. In de media was de restauratie te volgen.

(meer…)

Vergulden
3 juni 2021

(meer…)

Senaatskamer Academiegebouw universiteit Leiden
3 juni 2021

Afgelopen jaren werd een start gemaakt met een groot conserveringsproject van alle professoren portretten uit de Senaatskamer aan het Rapenburg. Bij alle portretten wordt een conditierapport opgesteld, voor en achterkant gefotografeerd, de inlijsting verbeterd en kleine restauratie werkzamenheden uitgevoerd.

(meer…)

Magistraten portretten Museum Maassluis
3 juni 2021

Drie 17de eeuwse groepportretten geschilderd door Gillis Gillisz. De Bergh (c. 1600-1669) werden in 2017 gerestaureerd. Deze magistraat portretten hingen oorspronkelijk in het Raadhuis van Maassluis en nu in de burgerzaal van het Stadhuis.

(meer…)

Ethiek
3 juni 2021

(meer…)

Lijsten
3 juni 2021

(meer…)

Ars Aemula
3 juni 2021

In 2019 en 2020 restaureerde ik samen met een team het 17de eeuwse cassette plafond en kastenwand van de Leidse kunstenaars societeit Ars Aemula

(meer…)

Onderzoek
3 juni 2021

Onderzoek met IRR, UV, Rontgen brengt waardevolle informatie aan het licht over materiaal gebruik, ontstaanswijze en authenticiteit.

(meer…)

Over Josien
3 juni 2021

(meer…)

Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden eeuw
3 juni 2021 (meer…)

17de eeuwse lijsten
2 juni 2021

Wat een voorrecht om aan zulke bijzondere lijsten en schilderijen te mogen werken.

(meer…)

restauratie Kwablijsten
2 juni 2021

De kwabstijl is een decoratieve stijl, vooral toegepast in West-Europa in de eerste helft van de zeventiende eeuw, met name in Nederland. Het wordt ook wel dolfijnenstijl, oorschelpstijl genoemd.

De kwabstijl bestaat uit organische vormen, soms asymmetrisch, gelijkend op de binnenkant van een schelp of menselijk oor, vermengd met fantastische motieven als zeewezens of maskers, die geleidelijk overgaan in de achtergrond. De zachte en vloeiende vormen maken een gesmolten indruk. De stijl werd op verschillende soorten gebruiksvoorwerpen en sculpturen werd toegepast, op lijsten voor schilderijen, meubels, grafzerken en zilverwerk.

17de eeuwse Kwablijst van meester Derck Daniëls (1632–1710),

‘De Stadsraad of Magistraat van Deventer’ , is in 1667 door Gerard ter Borch gemaakt. De Deventer beeldsnijder Derck Daniëls (1632-1710) maakte de rijk versierde en vergulde lijst. Hierop symbolen van een rechtvaardig stadsbestuur dat voor vrede en veiligheid zorgt. De hoorns van overvloed geven de bloei van de handel, kunsten en wetenschap weer, die door deze magistraat worden bevorderd. 238 x 294 cm.

(meer…)

Contact
2 juni 2021

(meer…)

Reconstructie van een schilderij
8 januari 2021

Voor twee zussen maakte ik een kopie van het schilderij van hun vader Friso op 4 jarige leeftijd geschilderd door Jan van Herwijnen in 1922

Samenwerking
3 januari 2021

Voor grotere projecten werk ik graag samen met anderen. Ik beschik over een groot netwerk collega’s werkzaam in de verschillende disciplines: schilderijen, meubels, historische binnenruimten, lijsten, kunstgeschiedenis.

(meer…)

Huis Nolet
3 januari 2021 (meer…)

Christobal Mondragon
1 oktober 2020

(meer…)

Oordeel van Paris, onbekende schilder, 18de eeuw
3 juni 2018

Zwaar overschilderd en beschadigd kwam dit doek in mijn atelier.

(meer…)

Conservering Kruisweg staties, Sint Vituskerk Baarn 2014
23 mei 2014

Conservering van de kruisweg statie, Antonius Brouwer, 1860,

(meer…)